تاریخچه نسل اول کنسول های بازی رایانه ای : قسمت دوم (پایانی) - کنسول های دیجیتال 00 نظر

21 فروردین 1396

نسل اول

alies

 تاریخچه نسل اول کنسول های بازی رایانه ای : قسمت دوم (پایانی) - کنسول های دیجیتال
در قسمت قبلی تا آنجایی پیش رفتیم که اولین کنسول بازی های رایانه خانگی به نام مگناوکس ادیسه در سال 1972 منتشر شد و از طرف مردم نیز طرفداران خوبی را جذب کرد . در این قسمت می خواهیم در رابطه با کنسول های بازی رایانه ای دیجیتال و پیشرفت نسل اول کنسول ها صحبت کنیم . از نخستین کنسول های بازی ....


(لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید)21 فروردین 1396
ادامه مطلب

تاریخچه نسل اول کنسول های بازی رایانه ای : قسمت اول - تلویزیون های تعاملی 00 نظر

8 فروردین 1396

نسل اول

alies

 تاریخچه نسل اول کنسول های بازی رایانه ای : قسمت اول -  تلویزیون های تعاملی
تاریخ همه چیز را تغییر می دهد شاید افرادی که در دهه 1940-1950 زندگی می کردند هیچ موقع فکر نمیکردند که حدود 70 سال بعد از آنها صنعتی به نام بازی سازی و همچنین کنسول های بازی نسل های مختلف به وجود آید و کودکی 5-6 ساله برای خود بازی طراحی کند و حتی از همان بازی نیز کسب در ....


(لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید)8 فروردین 1396
ادامه مطلب